วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เรียนเชิญทุกท่านร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐


โรงเรียนปากคลองบางขนาก ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนปากคลองบางขนาก โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กิจกรรม พิธีไหว้ครู

โรงเรียนปากคลองบางขนาก ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมี นายสุวิทย์ วังราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี